י. ברק חשבונאות וייעוץ מס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08-9473245
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מערך שירותי מחשוב ענן מקצועיים
אינטרנט ועבודה ברשת
מעבדת שירות מוסמכת
מערך שירותי מחשוב ענן מקצועייםמערך שירותי מחשוב ענן מקצועיים
אינטרנט ועבודה ברשתאינטרנט ועבודה ברשת
מעבדת שירות מוסמכתמעבדת שירות מוסמכת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact us

 
 
 
More details
 
Phone: 08-9473245
Fax: 08-9466165
Address
 
להוסיף ידנית לפי האפיון או האתר הישן
 
Opening hours
 
להכניס ידנית את שעות הפתיחה באנגלית לפי העברית.
ניתן להשתמש בטבלה מטה או למחוק אותה.
אם אין בעברית שעות פתיחה - למחוק את כל האזור הזה כולל הכותרת.
Sunday 8:00 - 17:30
Monday 8:00 - 17:00
Tuesday 8:00 - 16:00
Wednesday 8:00 - 17:00
Thursday 8:00 - 16:00
Friday 8:00 - 12:30
 
 
 
 

Contact us

 
 
*
 
*